STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ
1 Nhà thuốc Quốc Tuấn 193 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh
2 Nhà thuốc Song Hà 21B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh
3 Nhà thuốc Hoa Nguyên 37N Đinh Tiên Hoáng, Phường 3, Bình Thạnh
4 Nhà thuốc Lê Quyên 27 Vũ Huy Tân, Phường 3, Bình Thạnh
5 Nhà thuốc Linh Chi 77 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh
7 Nhà thuốc số 27 299 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Bình Thạnh
8 Nhà thuốc Hoàng Phi 276 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh
9 Nhà thuốc Thu Trang 31 Vũ Tùng, Phường 2, Bình Thạnh
10 Nhà thuốc 7C 7C Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh
11 Nhà thuốc Minh Tuấn 179/2 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh
12 Nhà thuốc Hiền Mai 160 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh
13 Nhà thuốc Lan Anh 73 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh
14 Nhà thuốc Phan Quỳnh 71P Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh
15 Nhà thuốc số 36 104 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh
16 Nhà thuốc số 14 166 A, Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh
17 Nhà thuốc Phú Mỹ 137 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh
18 Nhà thuốc Phạm Lê 317 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh
19 Nhà thuốc số 20 412 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh
20 Nhà thuốc Kim Long 120 Kênh Dương Vương, Phường 6 Quận 8

IMG_1086